مدپا : مدیریت، دانش، پویش، ارتقاء


ردیف

عنـــــوان

نشانی اينترنتی

1

وزارت امور خارجه

www.mfa.gov.ir

وزارت علوم و تحقيقا ت و فن آوري

www.mche.or.ir

3

وزارت بهداشت و درمان آموزش پزشكي

www.hbi.dmr.or.ir

4

وزارت جهاد كشاورزي

www.moa.or.ir

5

وزارت نفت

www.nioc.org

6

وزارت نيـرو

www.moe.or.ir

www.news.moe.org.ir

7

وزارت بازرگاني

www.irtp.com

8

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي

www.farhang.gov.ir

9

وزارت صنايع و معادن

www.mmm.gov.ir

10

وزارت ارتباطات و فن آوری اطلاعات

www.ict.gov.ir

11

گمرك ايران

www.irica.org

12

سايت ولايت مقام معظم رهبري

www.wilayah.org

13

سايت رياست جمهوري

www.president.ir

14

صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران

www.irib.com

15

شركت هواپيمايي جمهوري اسلامي ايران

www.iranair.co.ir 

www.iranair.com

16

سازمان بهزيستي

www.behzisty.org

www.behzisty.net

17

سازمان منطقه آزاد كيش

www.kfzo.com

18

سازمان منطقه آزاد قشم

www.qeshm.org

19

سازمان تربيت بدني

www.iranpeo.org

20

بنياد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامي

www.m-found.org

21 

فرهنگستان زبان و ادب فارسي

www.persianacademy.ir

22

اتاق ايران در امور بين اللمل

www.iccim.org

23

مركز بين اللملي گفتگوي تمدنها

www.dialoguecentre.org

24

مركز امور مشاركت زنان

www.women.or.ir

ارتباط با ما

آدرس : تهران، سمیه، بین تقاطع خیابان مفتح و خیابان فرصت، پلاک 108، واحد 4

تلفن : 57694000(021) - 41965(021)        همراه شرکت :   09338406240    4930036 0936        
 نمابر: 02157694002                                        سامانه پیامکی : 4930036 3000230

پایگاه اینترنتی : madpaco.ir

رایانامه : info@madpaco.ir         کانال تلگرام : madpa@
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------