مدپا : مدیریت، دانش، پویش، ارتقاء


 

ردیف

عنـــــوان

نشانی اينترنتی

1

کانون مشاوران اعتباری و سرمایه گذاری بانکی

http://www.abcic.ir

2

بورس اوراق بهادار تهران

http://new.tse.ir

3

بورس کالا

http://www.boursekala.com

4

سازمان اقتصادی رضوی

http://www.reorazavi.org

5

سازمان اقتصادی اسلامی ایران

http://seei.ir

6

سازمان اقتصادی کوثر

http://vista.ir

7

بنیاد برکت

http://barakatfoundation.com

راههای ارتباطی با شرکت مدپاyoutube