مدپا : مدیریت، دانش، پویش، ارتقاء


گارگروه ایده پروری و کسب و کار


با توجه به اینکه کشور در راه مسیر رشد و توسعه قدم برداشته و تا حدودی دستاوردهای مطلوبی در حوزه های گوناگون علم و دانش کسب نموده است لذا، یکی از خدمات مهم و مؤثر در این حوزه، شناسایی ایده های جدید ،  نوآورانه و دانش
 محور می باشد که در حال حاضر اینگونه فرآیند ها به واسطه فرآیندهایی مهم چون رویدادهای فنآورانه، شتابدهی Startup Weekend  ، مراکز رشد دانشگاهی ، پارکها و پردیس های علم و فناوری و ... در حال انجام می باشند که این شرکت نیز با توجه به ماهیت فعالیت این شرکت، که یک شرکت دانش بنیان در حیطه تجاری سازی می باشد، اقدام به تشکیل کارگروهی در این زمینه نموده است.

این کارگروه که متشکل از یک تیم کاری مجرب و متخصص در حوزه های فناوری می باشد، شامل اساتید دانشگاهی، فعالان بخش اقتصادی در راه اندازی و مدیریت رویدادهای شتابدهی و اغلب کارشناسان  ارشد فنی و سرمایه گذاران می باشند.

عموماً در این کارگروه، بررسی ایده های فنآورانه در عرصه های اقتصادی، فناوری اطلاعات، الکترونیک، صنایع و معادن، انرژی و به طور کلی استارت آپی و ارزیابی و ارزشگذاری آنها بوده و نیازمندیهای آنها را اعم از نیروی انسانی و سرمایه مورد نیاز از طریق سرمایه گذاران مطمئن و مورد اعتماد، تأمین می نماید.

این کارگروه بر مبنای روش BLS فعالیت می نماید و به عبارتی علاوه بر فراهم نمودن زمینه های اولیه جهت تحلیل و طراحی ایده ها و خلاقیت های هر عرصه، در ادامه و در زمان نمونه سازی، صنعتی سازی و بهره برداری از طرح و در نهایت تجاری سازی آنها، ارائه خدمات می نماید.

راههای ارتباطی با شرکت مدپاyoutube