مدپا : مدیریت، دانش، پویش، ارتقاء


کار گروه فنی و مهندسی

این کار گروه، بواسطه ی فعالیت اصلی گروه مدپا که ارائه خدمات مهندسی در حیطه ی انجام مطالعات، پژوهش و تحقیقات علمی بر پایه ی قوانین و فرمت سازمان های دانش نهاد در عرصه فعالیتهای اقتصادی و فعالان این حوزه می باشد، تشکیل گردیده است.

امروزه اکثر پروژه های بزرگ اقتصادی و بطور کلی، زیر ساخت اقتصاد کشورها بر پایه ی علم وتکنولوژی و پیشرفت علوم مهندسی می باشد که کاربرد و وسعت استفاده از این علوم، اهمیت آن را در دنیا نه چندان ساخته است لذا، این دانش در دو مرحله تداعی می گردد که مرحله نخست آن برنامه ریزی، طراحی، تحلیل و انجام مطالعات در هر طرح یا پروژه می باشد و در مرحله دوم، برنامه ریزی و طراحی فاز اجرای آنها می باشد که عمده فعالیت اصلی این کارگروه در بخش اول و انجام مطالعات اولیه، پایه و تفضیلی در خصوص اجرای طرحها و پروژه های اقتصادی می باشد.

این کارگروه شامل زیر شاخه هایی می باشدکه این زیر شاخه ها براساس نیاز و ساختار زیر ساختهای اقتصادی شکل گرفته اند.

فعالیت هسته اصلی این کارگروه، ارائه خدمات فنی و مهندسی در زمینه های مربوطه می باشد که هر یک دارای یک دپارتمان تخصصی متشکل از اساتید بنام دانشگاهها، فعالان با سابقه در هر حوزه و محققان و پژوهشگران تخصصی در هر دپارتمان می باشد که هر دپارتمان شامل 3 نفر و هریک از دسته های فوق می باشند. دپارتمانهای اصلی کارگروه فنی و مهندسی گروه مدپا به شرح ذیل می باشد:

1)      دپارتمان انرژی

2)      دپارتمان صنعت

3)      دپارتمان عمران

4)      دپارتمان معدن

5)      دپارتمان خدمات و گردشگری

یکی از خدمات مهم این کارگروه، تامین نیروی متخصص، فنی و تکنیکال جهت اجرای پروژه های ایده محور و نیز طرحهای فناورانه می باشد. این شرکت بواسطه ارتباط مستقیم با کارشناسان فنی و متخصصین حوزه های فنی و مهندسی علاوه بر شناسایی و همکاری با این کارشناسان مجرب، با تشکیل تیم های کاری تخصصی، در پروژه های مطالعاتی، تحقیقاتی، پژوهشی و اجرایی فعالیت نموده و اغلب در توسعه و ساخت نمونه و صنعتی سازی کالاها و خدمات نوآورانه همکاری مستمر دارد.

راههای ارتباطی با شرکت مدپاyoutube