مدپا : مدیریت، دانش، پویش، ارتقاء


کارگروه تجاری سازی

یکی از اهداف اصلی هر فعالیت اقتصادی، کسب درآمد و ورود به بازارهای مصرف و توسعه ی آن می باشد به قسمی که در بررسی و ارزیابی هر طرح اقتصادی و در زمان انجام مطالعات امکانسنجی کالاها و خدمات تولیدی، مطالعات بازار از اهمیت ویژه ای برخوردار می باشد به نحوی که در صورتیکه نتایج انجام مطالعات بازار حاکی از عدم وجود بازار مصرف مناسب و مطلوب در داخل و خارج از کشور باشد، کلیات طرح با ریسک فراوان روبرو می گردد تا جاییکه امکان رد طرح و عدم نیل به فاز اجرایی طرح دور از ذهن نمی باشد و این موضوع اهمیت بازار و تجاری سازی محصولات را بیش از پیش افزایش می دهد و چه بسا شرکتهایی وجود دارند که فعالیتهای اقتصادی خود را بدون در نظر گرفتن وضعیت بازار خدمات و محصولات خود آغاز نموده و در انتهای فاز ساخت و آغاز بهره برداری، با عدم استقبال بازار و مشتریان مواجه گردیده اندکه این موضوع یک ریسک بسیار بالای تجاری در اینگونه فعالیتهای اقتصادی می باشد لذا به واسطه اهمیت ویژه و بالای تجاری سازی در کسب وکارها، این شرکت اقدام به تشکیل کارگروهی نموده که علاوه بر شناسایی ایده های فناورانه و نو ظهور در عرصه های مورد فعالیت خود، در جهت انجام مطالعات بازار آن کالا و خدمت مبتنی بر ایده، اقدام می نماید و نتایج آنرا با روشهای نوین مطالعاتی ارزیابی، تست و بررسی فنی و مالی می نماید، در جهت تامین شرایط و زیر ساختهای لازم و ضروری آن و نیز تامین سرمایه های مورد نیاز آن، اقدام می نماید. اما مهمترین قسمت فعالیت این کارگروه، تجاری سازی کالاها و خدمات مبتنی بر ایده های خلاقانه می باشد بدین ترتیب که به شرکتهای دارای ایده، کالا و یا خدمت نوآورانه علاوه بر ارائه مشاوره های لازم در خصوص درک فعالیت تجاری کالا و خدمت حاصل از آن، با تشکیل یک تیم کاری مرتبط و متخصص کمک می نماید تا کالا یا خدمت آن شرکت با مدیریت و بازاریابی موثر و دقیق، به سمت مشتریان سوق داده شود و در نهایت منجر به فروش کالاها و خدمات شرکت در بازار مصرف گردد، شایان ذکر است خدمات تجاری سازی که اغلب با حمایتهای مالی بانکها و موسسات مالی و اعتباری انجام می پذیرد، منحصر به حوزه مالی نبوده و این کاگروه علاوه بر تأمین مالی از طریق سرمایه گذاران و معرفی آنها جهت ورود به اینگونه پروژه ها، در حیطه شناخت بازار، رقبا، وضعیت عرضه و تقاضا، کاربرد، نمونه های داخلی، خارجی، استقبال بازار از محصولات و خدمات مشابه، بررسی سوابق، مدیریت هزینه ها، بررسی هزینه های جانبی، اشتغال زایی، هزینه ماشین آلات و تجهیزات لازم، بررسی پتانسیل های بالفعل و بالقوه بازار آن خدمات و یا محصولات و یا بکار گیری روشهای نوین تبلیغاتی و بازاریابی، استفاده از اصول اصلی فروش و ارتباط با مشتری، بکارگیری ابزارهای نوین در معرض کالا و خدمات تولیدی و ... شرکت را یاری و تا انتهای مسیر تجاری سازی همکاری می نماید. یکی از حیطه هایی که این کارگروه در آن فعالیت مستمری داشته و دارد، تجاری سازی کالا ها و خدمات دانش بنیان می باشد که با توجه به اهمیت ویژه دولت در سالهای اخیر، نقش اینگونه شرکتها، در عرصه های اقتصادی کشور پررنگ و استراتژیک گردیده و از این جهت، اهتمام ویژه ای توسط کارگروه در آن بکار گرفته شده است.

 

راههای ارتباطی با شرکت مدپاyoutube