مدپا : مدیریت، دانش، پویش، ارتقاء


کارگروه مالی و سرمایه گذاری

با توجه به اهداف و فعالیتهای گروه مدپا، یکی از خدمات مؤثر شرکت، ارائه خدمات مشاوره ای در حوزه ی مالی و سرمایه گذاری می باشد. این خدمات شامل ارائه مشاوره در زمینه های تامین مالی، سرمایه گذاری داخلی و خارجی، تسهیلات و وام، ضمانت نامه های بانکی و ... می باشد که فعالیت در این حوزه اولاً نیازمند تجربه و سوابق مرتبط می باشد و ثانیاً آشنایی با قوانین داخلی و بین المللی حوزه های مالی و سرمایه گذاری بسیار ضروری و مورد نیاز می باشد.

در شرکت مدپا کارگروهی متشکل از خبرگان حوزه ی مالی و بانکی، کارشناسان رسمی دادگستری، ارزیابان مالی ، و افراد با تجربه ای که در زمینه های مرتبط با این حوزه آشنایی دارند، تشکیل گردیده است که هدف آن شفاف سازی، تفسیر و تشریح کلیه ی قوانین و تبصره های آن و در نهایت ارائه خدمات مشاوره ای صحیح و موثر به فعالان اقتصادی که نیازمند اخذ اینگونه خدمات هستند، می باشد.

فعالیت اصلی این کارگروه تخصصی، ارائه ی مشاوره در زمینه های تامین مالی از بانکها، موسسات مالی و سرمایه گذاری، سرمایه گذاری پر خطر، فاینانس، مشارکت های مالی، شریک سرمایه گذار، فروش سهام، افزایش سرمایه، ذخیره و هدایت سرمایه به سمت فعالیتهای اقتصادی پر سود و پروژه های اقتصادی کم ریسک، بررسی الویت های سرمایه گذاری و رتبه بندی پروژه ها و آلترناتیوهای سرمایه گذاری و تحلیل حساسیت کلیه متغیرهای سرمایه ای جهت بررسی و تحلیل مالی پروژه ها قبل از سرمایه گذاری، تهیه طرح و مدل کسب وکار فعالیتهای خدماتی نوین و کالا و خدمات فناور و جدید در سطح ملی و بین المللی جهت تجاری سازی و سرمایه گذاری و تهیه و تدوین طرحهای سرمایه گذاری جهت ارائه به سرمایه گذاران داخلی و خارجی و نیز ارائه به سازمان برنامه و بودجه کشور طبق فرمت گزارشهای بودجه بندی در دریافت بودجه های سالیانه ی مصوب دولتی و ... می باشد.

راههای ارتباطی با شرکت مدپاyoutube