مدپا : مدیریت، دانش، پویش، ارتقاء


کارگروههاي تخصصي گروه مدپا

گروه مدپا به منظور ارائه خدمات تخصصي در حوزه هاي خدماتي خود و نيز با توجه به آنکه در کشور ما حوزه هاي مطالعاتي از حوزه ي تخصصي شرکتهاي توليد کننده، نصب کننده و بطور کلي از شرح فعاليت اين مجموعه ها خارج و به عنوان يک رسته تخصصي تعريف شده است و در حال حاضر شرکتها نمي توانند در کليه حوزه ها بصورت تخصصي فعاليت نمايند، لذا اين شرکت به منظور ايجاد يک هسته تخصصي در ارائه خدمات، اقدام به ايجاد کارگروههاي تخصصي زير نظر مديران با سابقه و مجرب در حوزه هاي تخصصي نموده و با ايجاد يک تيم کارشناسي فني توانسته، سطح کيفي خدمات خود را ارتقاء دهد تا جايي که به عنوان مشاور رسمي و کارگزار، در بسياري از سازمانها و محافل علمي، ارائه خدمات مي نمايد.

 در حال حاضر گروه مدپا با دپارتمانهاي تخصصي زير در حال فعاليت مي باشد.

کارگروه سرمايه گذاري

کارگروه مديريت پروژه

کارگروه دانش بنيان

کارگروه فني و مهندسي

 

 

کارگروه پروژه هاي بخش انرژي

 

 

*دپارتمان برق، نيروگاه و مولدهاي مقياس کوچک

 

*دپارتمان نفت، گاز و پتروشيمي

 

*دپارتمان آب و منابع آبي

 

*دپارتمان انرژي هاي نو و تجديد پذير

 

کارگروه پروژه هاي صنعتي

 

 

*دپارتمان صنايع فلزي

 

*دپارتمان صنايع شيميايي

 

*دپارتمان صنايع  غذايي

 

*دپارتمان صنايع الکترونيک

 

*دپارتمان صنعت توريسم

 

*دپارتمان کشت و صنعت

 

کارگروه پروژه هاي زير بنايي و عمراني

 

 

*دپارتمان عمران و شهرسازي

 

*دپارتمان معدن و زمين شناسي

 

*دپارتمان گردشگري و ميراث فرهنگي

 

کارگروه پروژه هاي حوزه خدمات

 

 

*دپارتمان انفورماتيک و IT

 

*دپارتمان بنادر و کشتيراني

 

کارگروه آموزش

 

راههای ارتباطی با شرکت مدپاyoutube