مدپا : مدیریت، دانش، پویش، ارتقاء


 

ردیف

عنـــــوان

نشانی اينترنتی

1

کارگروه و تشخیص صلاحیت شرکت ها و موسسات دانش بنیان و نظارت بر اجرا

http://daneshbonyan.isti.ir/

2

صندوق نوآوری و شکوفایی

http://www.nsfund.ir/

3

فن بازار ملی ایران

http://www.techmart.ir

4

وزارت صنعت، معدن و تجارت

http://www.mimt.gov.ir

راههای ارتباطی با شرکت مدپاyoutube