مدپا : مدیریت، دانش، پویش، ارتقاء


مجوزها، عضویتها و کارگزاریهای گروه مدپا

 

- جواز تاسیس از وزارت صنعت، معدن و تجارت

- پروانه بهره برداری سیستم بهبود کیفیت از وزارت صنعت، معدن و تجارت

- دارای گواهینامه استاندارد ایزو 9001 ویرایش 2008 از URS

- عضویت در انجمن شرکت‏ های مشاور سرمایه‏ گذاری و نظارت بر طرح ها

- عضو کمیسیون آموزش انجمن شرکتهای مشاور سرمایه گذاری

- عضویت در انجمن مشاوران مدیریت ایران

- عضویت در انجمن کیفیت ایران

- عضویت در کانون مشاوران اعتباری و سرمایه ‏گذاری بانکی

- عضویت در انجمن مهندسی صنایع ایران

- مشاور رسمی پژوهشکده میکرو الکترونیک دانشگاه تهران

- کارگزار رسمی و ارزیاب معاونت علمی و فنآوری ریاست جمهوری در حوزه ارزیابی شرکتهای دانش بنیان

- کارگزار رسمی ارزیابی پرونده های اعتباری شرکتهای دانش بنیان معاونت تسهیلات و تجاری سازی صندوق نوآوری و شکوفایی

- کارگزار رسمی نظارت پرونده های اعتباری شرکتهای دانش بنیان معاونت تسهیلات و تجاری سازی صندوق نوآوری و شکوفایی

- مشاور و ارزیاب رسمی معاونت سرمایه گذاری صندوق نوآوری و شکوفایی در بررسی طرحهای سرمایه گذاری

- کارگزار رسمی صندوق توسعه فنآوری ایرانیان

- کارگزار رسمی صندوق سلامت تهران وزارت بهداشت

- عضو کمیسون و کارگروه مدیریت دانش انجمن مدیریت کیفیت ایران

- عضویت در نظام مهندسی معدن استان تهران

- کارگزار رسمی فن بازار ملی ایران در تجاری سازی و لیزینگ محصولات دانش بنیان

 

 

 

 

 


راههای ارتباطی با شرکت مدپاyoutube